Meniu

Reglamentas

4-ojo BĖGIMO BASOMIS

 NUOSTATAI

BENDROJI DALIS

Asociacija „Sporto renginiai“ bei Europos Centro Golfo Klubas 2018 m. rugpjūčio 15 d. (Žolinės šventė, nedarbo diena) rengia kroso bėgimą basomis.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Populiarinti bėgimą Lietuvoje.
 • Gausinti masinių renginių kiekį Vilniaus rajone, didinti rajono gyventojų aktyvumą.
 • Skatinti sportą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 • Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių sportininkus.

RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 • Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
 • Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti varžybas ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.
 • Paruošti varžyboms trasą.

VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2018 m. rugpjūčio 15 d., Varžybos vyks Girijos k.,Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.,

GPS: 54.910323, 25.312200

12.00 val. – 4 km ir 8 km kroso bėgimai.

13.00 val. – 500 m bėgimas (laikas nefiksuojamas).

Apdovanojimai po rungties.

DALYVIAI

Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią (taip pat – ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų bei tai patvirtina savo parašu. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

 

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 • VISI DALYVIAI PRIVALO BĖGTI BASOMIS.
 • Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 • Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 6 EUR. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 • Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 • Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 • Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 • Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 • Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 EUR mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (varžybų direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 • Varžybų dalyvių limitas – 400, pasiekus šį dalyvių skaičių registracija bus stabdoma.
 • Sustabdžius varžybų dalyvių registraciją iš ankščiau atliktos registracijos pavedimai bus neužskaitomi ir numeriai nebus priskiriami bei negražinamas startinis mokestis.

 

APDOVANOJIMAI

8 km kroso apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis, rėmėjų dovanomis

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

4 km kroso apdovanojimai:

1-3 vietos – Rėmėjų dovanos

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

500 m kroso dalyviai apdovanojimai:

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

8 km ir 4 km kroso bėgimo dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

Užsiregistravusiems iki 2018 m. liepos 23 d. – 8 €

Užsiregistravusiems iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. – 12 €

Užsiregistravusiems 2018 m. rugpjūčio 14-15 d. – 15 €

500 m kroso rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

Užsiregistravusiems iki 2018 m. liepos 23 d. – 3 €

Užsiregistravusiems iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. – 5 €

Užsiregistravusiems 2018 m. rugpjūčio 14-15 d. – 7 €

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į Asociacijos „SPORTO RENGINIAI“ atsiskaitomąją sąskaitą – LT55 7300 0101 0353 7642 AB Swedbank arba per paysera sistemą.

Jei užsiregistravęs asmuo per 3 ir 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jam bus atsiustas priminimas apie jo nepilnai užbaigtą varžybų registraciją. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

 

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

  • Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje www.begam.lt
  • Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2018 metų rugpjūčio 14 d. 24.00 val.

Numerių atsiėmimas ir registracija:

Rugpjūčio 15 d. renginio vietoje nuo 10.00 val. iki 11.00 val.

 • Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

VARŽYBŲ TRASA

Varžybos vyks Girijos k.,Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km., GPS: 54.910323, 25.312200

1 rato ilgis – 4 km.

Trasos danga – pieva 100 %